KUR’AN’DA ÇOCUK ve ÇOCUKLAR

İslam, fıtrat dinidir ve bize fıtratı koruyup geliştirecek, yaşam biçimi olarak kemale doğru bir yolculuğu gerçekleştirecek öğütler veren, ilahi mesajlar bütünüdür.

Fıtrat dediğimiz zaman, zorunlu olarak bir “Yaratıcı”danve onun eşyaya aktif ve sürekli müdahalesinden söz ediyoruz demektir.  Allah,   Fâtır’ı Zül-Celal’dıreşyaya ve insana fıtrat koyar. İnsanlar âleminde,  fıtratın en bariz en muhteşem örneğini çocuklarda görürüz. Zira “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Fakat ebeveyni onu sonradan Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir” (Buhari ve Müslim)hadisi fıtrata yapılan müdahaleyi bize haber vermektedir.

Kur’an’ı Kerim bize, fıtratları bozulmadığı gibi ilahi mesajlarla desteklenmiş ve yetiştirilmiş çocuklardan örnekler sunmaktadır.

Mübarek kitabımızda, çocukluğu anlatılan elçiler içinde İsmail, İshak, Yusuf, Musa, İsa, Yahya (selam olsun onlara) yer almaktadır.

Hz İsa(AS):

Çocuk: "Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekât vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun" dedi. Meryem -30–31–32–33

Hz Yahya(AS):

[Bunun üzerine melekler o'na seslendiler:  ] “Ey Zekeriya, ismi Yahya olan bir çocuk müjdeliyoruz sana. [Ve Allah şöyle buyuruyor:] ‘Daha önce hiç kimseye bu ismi vermemiştik’ Meryem / 7

[Ve çocuk doğup büyüdüğünde o'na:] “Ey Yahyâ! İlahî mesaja sımsıkı sarıl!” [diye öğüt verdi]. Çünkü o daha küçük bir oğlanken Biz o'na doğru ve kuşatıcı düşünme yeteneği vermiştik,

Ve katımızdan bir ruh inceliği ve arınmışlık... Öyle ki, Bize karşı o [her zaman] bilinç ve duyarlık içinde idi; Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.   Meryem /12–13–14

Hz İsmail(AS):

(İbrahim)  şöyle yalvardı:] “Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli [olacak bir erkek çocuk] bağışla!”

Bunun üzerine ona [kendisi gibi] yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdeledik.

Hacca giden her müslümandan, baba İbrahim ve anne Hacer’le oğul İsmail’i de kendisine örnek alması istenmektedir.  Saffat /100–101

 

Hz İshak(AS):

[İbrahim, misafirlerin yemediklerini görünce,] onlardan endişeye kapıldı; [ama] onlar: “Korkma!” dediler ve derin bilgi ile donatılan bir erkek çocuk [sahibi olacağı] müjdesini verdiler. Zâriyât / 28

Hz Yusuf(AS):

“Biz bu Kur’an'ı sana vahyettikçe,  [ey Peygamber,] bundan önce senin de [vahyin ne olduğundan] habersiz kimselerden olduğunu bilerek onu sana mümkün olan en iyi, en güzel üslupla açıklıyoruz.

BİR VAKİT Yusuf babasına şöyle demişti: “Babacığım! Ben [rüyamda] on bir yıldız, güneş ve ayı gördüm: benim önümde saygıyla yere kapanmışlardı!” (Yûsuf / 3-4)

[Yakub:] “Ey oğulcuğum!”  dedi, (bu) rüyanı kardeşlerine anlatayım deme, yoksa [hasetlerinden] sana karşı bir tuzak hazırlarlar; doğrusu Şeytan insan için apaçık bir düşmandır! (Yusuf/5)

Çünkü, [rüyanda sana gösterilene bakılacak olursa] demek ki Rabbin seni de seçecek; sana olayların iç yüzünü görüp yorumlamayı öğretecek; ve tıpkı ataların İbrahim ve İshâk'aolan nimetini her bakımdan tam ve yeterli kıldığı gibi sana ve Yakub'un soyuna verdiği nimeti de her bakımdan tam ve yeterli kılacak. Doğrusu, senin Rabbin doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. (Yusuf/6)

Hz. Yakub, oğlunun rüyasını, O'nun hesabına “Peygamberlik ve aydınlık bir gelecek” şeklinde yorumlamıştır.

Tevil; bir şeyin, bir olayın ya da bir sözün dış görünüşünün, cereyan tarzının ya da lafzının altındaki “nihaî anlam”, “ana fikir” ya da “gerçek anlam” manasına gelmektedir ki Hz Yusuf’a ilahi bilgiden tüm elçilere bahşedilen bilgiden verileceğinin işaretidir

Gerçek şu ki, Yusuf ve kardeşlerin[in kıssasında]da [hakikati] arayanlar için (çıkarılacak nice) dersler vardır. (Yusuf/7)

Çocukluğu Allah’a adanan ve Hz Zekeriya’nın gözetiminde ilahi bilgi ve terbiye ile yetişen Meryem:

Ve İmrân'ın kızı Meryem[in kıssasını Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanların diğer bir örneği yaptık]: O iffetini korumuştu, bunun üzerine Biz onun [rahmindeki]ne ruhumuzdan üflemiştik, ve Meryem Rabbinin sözlerinin ve [böylece,] vahyettiklerinin doğruluğunu kabul etmiş ve samimiyetle bağlananlardan biri olmuştu. (Tahrîm / 12)

Meryem ve oğlu İsa (A Selam), İnsanın sahip olabileceği her türlü gücün ve ihtişamın nihaî kaynağının Allah olduğu; beşerî hüner ve dehânın ulaşabildiği tüm başarıların Allah'ın üstün yaratma gücünün tezahüründen ibaret olduğu fikrini etkileyici bir biçimde ortaya koymaktadır.

Çocuklarımızın temiz fıtratlarını bozmadan geliştirip zenginleştirecek, ilahi öğüt ve örneklerden azami istifadelerini sağlayacak bir yola onları yönlendirmek biz ebeveynlere düşen en büyük görevlerdendir, zira ilahi terbiye ile yetişen çocuklar, geleceğin teminatıdır

Bu yazımızı “Fıtrata” ilişkin ayet meali ile bitirelim:

“Şimdi sen (ey insan), varlığını her tür sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah’ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata çevir; (ta ki) Allah’ın yarattığındabir başkalaşma olmasın; işte gerçek dinin (amacı) budur; fakat insanların çoğu bilmiyorlar.” (Rum/30).

Selam ve dua ile, Yaratıcımıza emanet olalım

 

Anket

Türk Tipi Başkanlık sistemi Hakkında!
 Cumhurbaşkanlığı sistemi faydalı olacak
 Cumhurbaşkanlığı sistemi zararlı olacak
 Cumhurbaşkanlığı sist.hak bilgim yok.
 Cumhurbaşkanlığı sist.hak. endişeliyim