Yeni Haçlı Projesi mi?

Bir thinkthank senaryosu var, tarihten günümüze süzülür gelir.


“Yeni” ve “Eski” olmak nasıl bir şey..


Nerede durduğunuz “stratejik” oyunların neresinde olduğunuz anlamlı ve önemli…


Haçlı Seferlerinin hiç eskisi veya yenisi olmadı ki, çünkü o sürekli bir “hâl (olgu/olay” olarak telakki edildi. Hem eskide bir “hâl” idi hem de şimdi bir “hâl” değil mi, gözünüzü tarihe doğru uzatınca görüyorsunuz ki, işi Saint Augustin’den başlatırsanız varılacak bir başka sonuç ta kalmıyor. Haçlı Seferleri bilimsel olarak oralardan başlatılabiliyor…


Medeniyetler savaşında bir kültürel boyut bir de sosyo-siyasal boyut bulunmaktadır. Askeri boyut bunlardan ikisinin de yolunu açan bir bileşke gibidir.


Bir bölgede güvenlik olmadan kültür, siyaset, sosyolojik doku sağlamlığı beklenmemelidir. Çünkü tarih boyunca da böyle olmuştur.


Türkiye medeniyetler içinde İslam medeniyeti tarafında yer almış ancak batı medeniyetine her bakımdan en yakın durumda bulunan önemli bir merkezi ülke konumundadır.


Türkiye’deki hükümetler üzerinde yapılan operasyonların aracı olarak seçimler sırasındaki organizeler dikkati çekici bir yoğunluktadır. Örtük dinden olanlar Türkiye ne Türklere ne de Müslümanlara bırakılarak bir yer değildir diye proje üretip dururlar. Her nedense bu da hep devlet ve milletin geçiş safhalarından olan genel seçimler dönemiyle ilintilenir. Aslında meselenin tarihi safahatı yok değil. Öyle ki bu durum yer yer Haçlı seferleri dönemini hatırlatır nitelikte olmuştur.


Selçuklular çağında olan Haçlı Seferleri sırasında Bizans taht kavgalarından istifade ederek Selçuklu Sultanlığı ve Anadolu beylerini birbirine düşürür veya tahtın varisi olan şehzadeleri ve taraftarlarını birbirine düşürürdü. II.Kılıç Arslan’ın Anadolu Selçuklu tahtında kalıcı bir şekilde yerleşebilmesi ancak Manuel’i ikna edebilmesiyle mümkün olmuştur. Ancak gerçek düşmanın Manuel olduğu er geç ortaya çıkmıştır.


Selçuklu beyleri Dukak ve Rıdvan bey 1098’de Antakya’yı işgal etmiş olan Haçlılarla savaşmak üzereyken birbirine düşmüşlerdi. Derken bu iki bey Büyük Selçuklu Beyi Kürboğa’yıterkederek Halep ve Şam’daki beyliklerine (meliklik) dönmüşler, ancak bir süre sonra gittikleri yerlerde de Haçlılardan kurtulamamışlardı. Onların birbirine düşmesi Büyük Selçuklu’yu mağlup eden en önemli bir olaydı.


Ancak Dukakla Rıdvan birer kardeşti. Ancak onlar beylikte kalmayı tercih ettiler. Savaş ve kritik anlarda ihanetin çeşitli cezaları olur. Onların da başına gelen bir tabiat hadisesi gibi gelmiştir. Antakya’yı geçen Haçlılar onların ülkesine girip yerleşmiştir.


Tarihte ihanetin karşılığı da hainliğin derecesine göre verilmiştir. Hz. Musa’ya ihanet edenle Hz. Muhammed’e ihanet eden aynı sonla karşılaşmadı mı? Savaş anında arkadan vurarak ihanet etmenin bedeli “tehcir” yani “sürgün”dür. İslam Peygamberi Hendek Savaşı sırasında ihanet ederek anlaşmayı bozanları bir başka deyişle iç hukuka uymayanları sürgün etmiştir.


Batıniler Selçukluları bir terör hareketi olarak suikastlerle devirmeyi bir yöntem olarak seçmişlerdi. Ancak kendileri de Moğollar tarafından biçilip gittiler. Rüzgar eken fırtına biçmişti.Haşhaşiler1256’daAlamut kalesindeykenHülagü’nün askerlerince talan edilip geçilmişti.


Bu dünyanın hesabı yarına kalmıyor aslında, her olanın arkasındaki hikmetin peşinde koşmak lazım.


Ancak Haçlı Seferleri yeni başlamış bir şey değil ki, zerdüştün peşinden gidenler düşünsün, hangi tanrıya inandıklarını açıklayamayıp, kâbenin rabbini tanımayanlarla işbirliği yapanlar düşünsünler, diyebilirsiniz. İnsanımız bilinçlenmeli, ihanet şebekelerine hizmet etmek kadar gaflet halinde olmamalıdır. Biz temiz namusunu ve tertemiz şerefini koruyanların safındayız. Ümidini sonsuzluğa adamış milletten yanayız.


Koalisyonlara düşmemek için büyüyen Türkiye’ye koaliyosyon olmayan bir Türkiye’ye, Büyük Avrasya’ya hitap eden Türkiye’ye dönüşmek ufuktadır. Bu seçim onun işaret taşlarından biri olmuştur.


Seçim Türkiye için bir yeni ibret, tecrübe ve aşama olmuştur.


Hayr ola,


Gayr olmaya.

Anket

Türk Tipi Başkanlık sistemi Hakkında!
 Cumhurbaşkanlığı sistemi faydalı olacak
 Cumhurbaşkanlığı sistemi zararlı olacak
 Cumhurbaşkanlığı sist.hak bilgim yok.
 Cumhurbaşkanlığı sist.hak. endişeliyim